Algemene voorwaarden

Overeenkomst wordt aangegegaan met Goodiebox B.V., geregistreerd bij de KVK met nummer 70991480 en kantoorhoudend te: Danzigerkade 16, 1013 AP Amsterdam, Nederland.

1.    Definities

1.1. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis zoals in dit artikel wordt gedefinieerd.

1.2. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.3. Product: zaken, welke Goodiebox B.V. op haar Website aanbiedt, welke Besteller kan bestellen

1.4. Bestelprocedure: de procedure, die Besteller doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.

1.5. Besteller: de besteller van Goodiebox B.V. met wie Goodiebox een overeenkomst aangaat.

1.6. Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.

1.7. Partijen: Goodiebox B.V. en Besteller gezamenlijk.

1.8. Website: de website van Goodiebox B.V., te vinden onder de URL:www.mygoodiebox.be

1.9. Big Send Out: De bezorging van de maandelijkse Goodiebox in het midden van de maand naar alle actieve leden (Bestellers) met een Goodiebox Overeenkomst.

1.10. Reguliere Betaalschema: de betaling die maandelijks plaatsvindt op de 25e van de maand voor de daaropvolgende box. Besteller zit in het Reguliere Betaalschema op het moment dat het persoonlijke betaalschema uit de bevestigingsmail niet meer toereikend is.


2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Goodiebox B.V. tot stand komen.

2.2. De Besteller die eenmaal op deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen Besteller en Goodiebox B.V.


3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Tussen Goodiebox B.V. en Besteller komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Besteller een aankoop van Goodiebox B.V. accepteert middels het volledig en correct invullen van Goodiebox Bestelprocedure.


4. Prijs

4.1. Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro's en inclusief BTW. De prijzen zijn inclusief verzendkosten, tenzij anders weergegeven.

4.2. Goodiebox B.V. behoudt zich het recht om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, waarbij Goodiebox B.V. de Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

4.3. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4.4. Een korting van 10 Euro kan worden toegepast op de aankoop eerste box, via het gebruik van de persoonlijke HappyInvite link van een andere betalende en bestaande Besteller tijdens het Bestelproces. Voor meer informatie over de persoonlijke link zie artikel 6.5 en 6.6.


5. Betaling

5.1. Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Goodiebox B.V. aangeboden betalingsmogelijkheden.

5.2. Bij het gebruik van een betalingslink die door Goodiebox B.V. voor automatische domiciliëring wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller Goodiebox B.V. toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen. Dit contract loopt totdat Besteller de overeenkomst met Goodiebox B.V. verbreekt.

5.3. Het maandelijkse bedrag voor het Product wordt afgeschreven aan het einde van iedere maand, tenzij dit de eerste boxen van Besteller betreft. Zie artikel 5.4.

5.4. Indien Besteller een Goodiebox bestelt, wordt deze direct betaald en ontvangt de Besteller de meest recente box binnen 7 dagen. De betalingen en bezorgingen voor de eerstvolgende boxen wijken af van het Reguliere Betaalschema. Besteller wordt hiervan op de hoogte gesteld middels het persoonlijke schema in de bevestigingsmail. Vanaf de vierde box betaalt Besteller volgens het reguliere betaalschema en wordt de afschrijving voor de daaropvolgende box altijd op de 25e van de maand ingezet. Besteller ontvangt de box dan tijdens de Big Send Out.

5.5. Indien de betaling na de eerste poging niet succesvol is, wordt Besteller op de hoogte gebracht per mail en worden er maximaal 5 pogingen gedaan om de betaling te laten slagen. In het geval van een stornering zal Goodiebox B.V. contact opnemen met Besteller met verdere instructies. Bij een mislukte of gestorneerde betaling wordt het bestelde product niet geleverd. Indien de betaling niet binnen het gestelde termijn succesvol is, is Goodiebox B.V. gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen.

5.6. Facturen en betalingsherinneringen worden door Goodiebox B.V. uitsluitend elektronisch aangeboden.

5.7. Het door Goodiebox B.V. te domiciliëren bedrag is gelijk aan het bedrag van de bestelde producten door Besteller, tijdens de serviceperiode waar de domiciliëring betrekking op heeft. In geval van periodieke betaling is het door Goodiebox B.V. te domiciliëren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de bestelde producten door Besteller, tijdens de serviceperiode waar de domiciliëring betrekking op heeft en dientengevolge kan het te domiciliëren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.


6. Goodiepoints systeem en HappyInvite

6.1. Besteller kan Goodiepoints verzamelen door het beoordelen van producten binnen ongeveer een maand na het ontvangen van de Goodiebox en door het uitnodigen van vrienden. De punten kunnen worden gebruikt voor de aankoop van maandelijkse Goodieboxen in het geval van 499 punten of voor een (gedeeltelijke) betaling van een Limited uitgave van Goodiebox of een product in de webshop.

6.2. De waarde van 1 Goodiepoint is 0,05 Euro.

6.3. Na het verzamelen van 499 punten kunnen de punten door Besteller worden ingezet voor één gratis maandelijkse Goodiebox. Dit dient vóór de dag van de eerstvolgende betaling te worden gedaan op de Goodiebox profielpagina van Besteller. Alleen dan zullen de punten voor de eerstvolgende box worden gebruikt.

6.4. Goodiepoints kunnen ook worden ingezet bij de aankoop van een limited edition van Goodiebox om een gedeelte of het gehele bedrag te betalen. Dit dient te worden gedaan tijdens de bestelling van de limited uitgave, voordat de betaalgegevens worden ingegeven.

6.5. De persoonlijke Goodiebox HappyInvite link is bedoeld om familie, vriendinnen, kennissen, collega’s en andere mensen in de omgeving van Besteller kennis te laten maken met Goodiebox. Deze kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zoals promotie op openbare sociale media of online platformen. Goodiebox B.V. behoudt zich het recht de verkregen Goodiepoints in te nemen wanneer voorgaande regels worden overschreden. De korting is niet met terugwerkende kracht toe te passen.

6.6.1. Bij het gebruik van de HappyInvite link voor het actief opstarten van een nieuw abonnement, ontvangt de Besteller, waaraan de link is gekoppeld, direct en automatisch 500 Goodiepoints. Deze kunnen zoals beschreven in artikel 6.3. worden ingezet door de Besteller voor een gratis box.

6.6.2. Voor de HappyInvite actie geldt een limiet van 12 succesvolle uitnodigingen. Na dit limiet vervallen de voorwaarden van de HappyInvite actie en kan Besteller geen Goodiepoints meer met het HappyInvite programma sparen.


7. Bezorgtermijn

7.1. Besteller ontvangt na het volledig voltooien van de Bestelprocedure de Goodiebox binnen 3-5 werkdagen op het door Besteller ingevulde adres.

7.2. Wijzigingen met betrekking tot het adres van Besteller kunnen tot de 1e van de maand worden doorgegeven.

7.3. De bezorging zal maandelijks plaatsvinden tijdens de Big Send Out. Met uitzondering van boxen die niet onder het Reguliere Betaalschema vallen, hiervoor kan Besteller het persoonlijke betaal- en verzendschema raadplegen.

7.4. Indien Besteller een Limited Edition box of extra box bestelt, wordt het bestelde product zo snel mogelijk bij Besteller bezorgd. Besteller ontvangt na aanschaf een bevestigingsmail. Besteller ontvangt een Track & Trace code van de leveringsdienst op het moment dat de bestelling verzonden is.

7.5. Rondom nationale feestdagen kan de leveringstermijn langer zijn.


8. Beëindiging contract

8.1. Besteller kan de overeenkomst ten allen tijde tijdelijk onderbreken, de door Goodiebox B.V. aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen.

8.2. Besteller kan het abonnement volledig stopzetten of pauzeren door:
1. Zelf via www.mygoodiebox.be/comebacksoon op te zeggen of te pauzeren. Dit is bindend wanneer er een bevestigingsmail bij de Besteller binnenkomt vanuit Goodiebox.

2. Een e-mail te sturen naar de klantendienst van Goodiebox B.V. via [email protected] Goodiebox B.V. stuurt vervolgens een email terug met welke stappen moeten worden ondernomen door Besteller om het abonnement op te zeggen of te pauzeren.

8.3. Bij een pauzering zal Goodiebox B.V. de overeenkomst tijdelijk onderbreken voor een periode van 1 of 2 maanden. De domiciliëringen zullen niet worden ingezet voor het aangegeven aantal maanden en deze boxen zullen niet worden verstuurd. Indien Besteller al voor een box heeft betaald, stuurt Goodiebox B.V. deze box nog op. Aan het einde van de pauzeperiode wordt het abonnement automatisch voortgezet en de domiciliëring ingezet voor de in de volgende maand te ontvangen box. Bij een pauzering van het abonnement behoudt Besteller de volgende voordelen: Goodiepoints worden behouden alsook de speciale toegang tot Limited Editions.

8.4. Bij een algehele opzegging van het lidmaatschap, zal Goodiebox B.V. de overeenkomst definitief beëindigen. Dit houdt in dat de gespaarde Goodiepoints verloren gaan en er geen nieuwe domiciliëringen zullen worden ingezet. Andere voordelen van het abonnement, zoals benoemd onder punt 8.3. gaan daarbij ook verloren.

8.5. Bij uitzondering, zoals in geval van technische problemen, kan de Overeenkomst worden beëindigd door Goodiebox B.V.. Goodiebox B.V. zal het abonnement op verzoek van de Besteller annuleren en een bevestiging sturen naar het door Besteller opgegeven e-mailadres.


9. Activering

9.1. Mocht Besteller op een later tijdspunt het abonnement terug op willen starten, dan kan Besteller het abonnement heractiveren door contact op te nemen met de klantenservice van Goodiebox B.V.. De Besteller loopt dan weer mee in het reguliere betaalschema van Goodiebox B.V..

9.2. De Besteller kan ook via zijn/haar profiel het abonnement heractiveren. De betalingen lopen in dat geval zoals bij een nieuw lidmaatschap. Het verloop van deze betalingen staat beschreven in artikel 5.4.


10. Cadeaubon

10.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Goodiebox B.V. uitgegeven cadeaubonnen die worden verkocht op de Website.

10.2. Na het bestellen van een cadeaubon zal de besteller een aankoopbevestiging via mail ontvangen. Daarbij toegevoegd vindt de Besteller een bijlage met een unieke code. Iedere cadeaubon met unieke code wordt slechts één maal verschaft. Alleen originele cadeaubonnen, uitgegeven door Goodiebox B.V., kunnen worden gebruikt.

10.3. De Besteller van de cadeaubon kan in een periode van twee weken zijn/haar aankoop retourneren. Het geld wordt teruggegeven als de cadeaubon niet is ingewisseld door de ontvanger.

10.4. Om een cadeaubon te gebruiken dient de ontvanger van de cadeaubon de code te activeren via www.mygoodiebox.be/redeem.10.5. De ontvanger van de cadeaubon kan de cadeaubon niet inwisselen voor geld.

10.6. De ontvanger van de cadeaubon kiest tijdens het activeren van de cadeaubon op www.mygoodiebox.be/redeem welke box als eerste te ontvangen: de meest recente, of de aankomende Goodiebox. De andere boxen volgen automatisch. De boxen die verkregen worden door middel van een cadeaubon, zijn niet retourneerbaar.

10.7. Een cadeaubon werkt niet in combinatie met andere acties. Dit heeft betrekking op kortingsacties en acties met welkomstproducten.

10.8. Bij een cadeaubon is er, net als bij een actief lidmaatschap, de mogelijkheid om de producten uit de boxen te beoordelen en op die manier Goodiepoints te verzamelen. Hiernaast kan de persoonlijke HappyInvite link gedeeld worden om vrienden uit te nodigen en hiervoor 500 Goodiepoints te ontvangen per aanmelding. Daarbij zijn dezelfde voorwaarden van toepassing zoals beschreven in artikel 6.5. Het inzetten van Goodiepoints is alleen mogelijk tijdens de duur van de cadeaubon. Na het ontvangen van de laatste box zijn deze punten niet meer in te zetten, behalve wanneer er een actief lidmaatschap wordt gestart of een nieuwe giftcard wordt geactiveerd.

10.9. De ontvanger van een giftcard heeft, net als een actieve member, exclusieve toegang tot Limited Editions. Ook is het voor de ontvanger van een cadeaubon mogelijk om producten in de Goodieshop te kopen. Daarbij kunnen eventueel gespaarde Goodiepoints worden ingezet voor een extra korting.

10.10. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden. In het geval de ontvanger van de cadeaubon een actief abonnement heeft bij Goodiebox B.V., dient deze door de ontvanger te worden gepauzeerd voor de duur van de cadeaubon door contact op te nemen met de klantendienst van Goodiebox B.V..

10.11. Het is niet toegestaan Goodiebox cadeaubonnen of de werking te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.

10.12. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handelingen wordt geregistreerd en leiden ertoe dat het gebruik van Goodiebox cadeaubonnen wordt ontzegd.

10.13. De cadeaubonnen mogen op geen enkele wijze worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor de cadeaubonnen zijn uitgegeven.


11. Goodieshop

11.1. Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle producten beschikbaar in de Goodieshop.

11.2. Producten in de webshop zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

11.3. Bij de producten in de webshop staat zowel een ‘normale’ prijs als een ‘member’ prijs genoteerd. De member prijs geldt voor actieve leden en gift card houders die zijn ingelogd op de website.

11.4. Gespaarde Goodiepoints kunnen bij het afrekenen worden ingezet om de producten (gedeeltelijk) te betalen.

11.5. Kortingen kunnen niet met terugwerkende kracht worden verrekend.

11.6. Retourneren is mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst en zolang de producten ongeopend zijn.

11.7. De ‘Classics by Goodiebox’ zijn alleen verkrijgbaar voor actieve members (niet voor gift card houders). Besteller kan maximaal tien ‘Classics’ per bestelling plaatsen. Met betrekking tot retournering en klachten gelden voor de ‘Classics by Goodiebox’ dezelfde voorwaarden zoals beschreven in artikel 13 en 14 van de Algemene Voorwaarden.


12. Limited Editions

12.1. Goodiebox B.V. brengt bij gelegenheid speciale uitgaves van Goodiebox uit. Deze Limited Editions hebben een beperkte voorraad en zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

12.2. Besteller is zelf aansprakelijk voor het bestellen van de box. Goodiebox B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het mislukken van de bestelling.

12.3. De aansprakelijkheid van Goodiebox B.V. in het geval van de Limited Editions is hetzelfde als voor de maandelijkse Goodiebox. De aansprakelijkheid staat toegelicht in artikel 16.


13. Herroeping

13.1. Bij de aankoop van Goodiebox heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Dit opzegtermijn moet altijd minimaal zeven werkdagen omvatten.

13.2. Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of zij het product wenst te behouden. Indien Besteller van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Goodiebox B.V. retourneren conform de door Goodiebox B.V. gegeven instructies.

13.3. Besteller oefent het herroepingsrecht uit door contact met Goodiebox B.V. op te nemen voor het verstrijken van de annuleringstermijn en door het Product op kosten van Goodiebox te retourneren. Besteller kan contact met de klantendienst opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected]

13.4. Indien Besteller gebruik maakt van het herroepingsrecht, betaalt Goodiebox B.V. het betaalde bedrag terug in overeenstemming met ons retourbeleid (zie artikel 15).


14. Klachtenregeling

14.1. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Besteller contact op met Goodiebox B.V., dit kan telefonisch, schriftelijk en per e-mail. Goodiebox B.V. staat altijd klaar om te luisteren naar de klacht van Besteller.

14.2. In geval van defecte of missende producten in de Goodiebox, zal Goodiebox B.V. de klacht onderzoeken en de Besteller binnen 14 dagen contacteren. Als het een defect product betreft zal Goodiebox B.V. de besteller om fotomateriaal vragen van het product. Indien Goodiebox B.V. een vervangend product heeft zal Goodiebox B.V. deze aanbieden aan de Besteller.

14.3. Mocht Goodiebox B.V. een nieuwe box moeten verzenden, wegens te late adreswijziging, of omdat de Besteller de box niet heeft kunnen ophalen bij een afhaalpunt, dan krijgt Besteller de keuze om de verzendkosten van 6,90 Euro voor eigen rekening te nemen of om het betaalde bedrag voor de box teruggestort te krijgen.


15. Retour betaling

15.1. Indien de Besteller het Product wenst te retourneren, neemt de Besteller contact op met de klantenservice van Goodiebox B.V., die de instructies voor retournering zal verstrekken. Zodra Besteller het Product retourneert na het uitoefenen van het herroepingsrecht (zie artikel 13), zal Goodiebox B.V. het bedrag, binnen 14 dagen na ontvangst retour, restitueren, mits de instructies voor retournering, verstrekt door Goodiebox B.V., zijn opgevolgd.

15.2. Goodiebox B.V. betaalt het geld terug met dezelfde betaalmethode die Besteller gebruikt heeft om te betalen.


16. Aansprakelijkheid

16.1. Goodiebox B.V. is niet aansprakelijk voor het falen of voor vertragingen bij het nakomen van hun verplichtingen onder een abonnement wanneer dit is veroorzaakt door gebeurtenissen buiten hun controle (overmacht).

16.2. Onder overmacht valt elke actie, gebeurtenis of ongeval buiten de controle van Goodiebox B.V.. Dit omvat het volgende:

16.2.1. Stakingen, uitsluitingen of andere professionele acties;

16.2.2. Burgerlijke onrust, rebellie, invasies, terroristische aanslagen of dreiging van terroristische aanvallen, oorlog of dreiging van een oorlog;

16.2.3. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, epidemieën of andere natuurrampen;

16.2.4. Onmogelijk gebruik van spoorwegen, luchtvervoer, auto of ander openbaar of particulier vervoer;

16.2.5. Te late levering door toedoen van postbedrijf.

16.3. De diensten voor de overeenkomst worden geacht op te schuiven voor een periode waarin het geval van overmacht aan de gang is. Goodiebox B.V. zal inspanning leveren om de overmachttoestand te beëindigen of een oplossing te vinden waarbij de abonnementsservice, ondanks de overmacht, alsnog uitgevoerd kan worden.


17. Ruil community

17.1. Goodiebox B.V. is eigenaar van en beheert de Goodiebox Ruil Community op Facebook. Goodiebox behoudt zich het recht berichten te weigeren als deze in strijd zijn met de gepubliceerde richtlijnen en leden te verwijderen en/of blokkeren in geval van ongepast gedrag.

17.2. Participatie in de Goodiebox Ruil community is geheel op eigen risico. Goodiebox B.V. is niet aansprakelijk voor handelingen en/of ruilingen die in de Ruil community plaatsvinden.

17.3. Goodiebox B.V. is niet verantwoordelijk voor handelingen die plaatsvinden in ruil communities niet onder het beheer van Goodiebox B.V., en kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.


18. Websites van derden

18.1. De Website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door partners, adverteerders, gelieerde ondernemingen of andere derde partijen. Goodiebox B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites of de goederen of diensten die daar worden aangeboden.


19. Intellectuele Eigendommen

19.1. Goodiebox B.V. is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en alle materialen die op de website worden geplaatst. Deze rechten en materialen zijn auteursrechtelijk beschermd.

19.2. Het is toegestaan om een kopie of download van pagina’s op de website af te drukken voor persoonlijk gebruik. Echter, het gebruik van een deel van ons auteursrechtelijk beschermd materiaal voor commerciële doeleinden, zonder een licentie van Goodiebox B.V. of hun licentiegevers, is niet toegestaan.

19.3. Zodra Besteller staat ingeschreven, verkrijgt Goodiebox B.V. het onherroepelijk recht om te citeren uit opmerkingen over Goodiebox, Goodiebox-producten en/of abonnementen die Besteller op de website, blog of social media vermeldt.


20. Wijzigingen

20.1. Goodiebox B.V. behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.


21. Geschillen en Toepasselijk Recht

21.1. Op alle verbintenissen tussen Goodiebox B.V. en de Besteller is Belgisch recht van toepassing.

  Loading...

Even geduld...