Algemene voorwaarden

Overeenkomst wordt aangegegaan met Goodiebox ApS, geregistreerd bij de CVR met nummer. 34 08 72 88 en kantoorhoudend te: Artillerivej 86, 5. sal, 2300 København S, Denmark

1.    Definities

1.1. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.2. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.3. Product: zaken, welke Goodiebox B.V. op haar Website aanbiedt, welke Besteller kan bestellen

1.4. Bestelprocedure: de procedure, die Besteller doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.

1.5. Besteller: de besteller van Goodiebox B.V. met wie Goodiebox een overeenkomst aangaat.

1.6. Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.

1.7. Partijen: Goodiebox B.V.. en Besteller gezamenlijk.

1.8. Website: de website van Goodiebox B.V., te vinden onder de URL:www.mygoodiebox.be

1.9 Big Send Out: De bezorging van de maandelijkse Goodiebox in het midden van de maand naar alle actieve leden (Bestellers) met een Goodiebox Overeenkomst.


2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Goodiebox B.V. ("Goodiebox") tot stand komen.

2.2. De Besteller die eenmaal op deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen Besteller en Goodiebox.


3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Tussen Goodiebox en Besteller komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Besteller een aankoop van Goodiebox accepteert middels het volledig en correct invullen van Goodiebox Bestelprocedure.


4. Prijs

4.1. Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW. De prijzen zijn inclusief verzendkosten, tenzij anders weergegeven.

4.2. Goodiebox behoudt zich het recht om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, waarbij Goodiebox de Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

4.3. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4.4. Een korting van 5 euro kan worden toegepast op de aankoop eerste box, via het gebruik van de persoonlijke link van een andere betalende en bestaande Besteller tijdens het Bestelproces. Voor meer informatie over de persoonlijke link zie punt (6.6).


5. Betaling

5.1. Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Goodiebox aangeboden betalingsmogelijkheden.

5.2. Bij het gebruik van een betalingslink die door Goodiebox voor automatische domiciliëring wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller Goodiebox toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen. Dit contract loopt totdat Besteller de overeenkomst met Goodiebox verbreekt.

5.3. Het maandelijkse bedrag voor het Product wordt afgeschreven aan het einde van iedere maand.

5.4. Indien Besteller voor de eerste van de maand een Goodiebox bestelt, wordt het bedrag voor de meest recente box direct afgeschreven zodat Goodiebox deze box zo snel mogelijk kan bezorgen bij Besteller. Het bedrag voor de eerstvolgende box wordt vervolgens ofwel aan het einde van dezelfde maand ofwel aan het begin van de nieuwe maand afgeschreven van Bestellers bankaccount.

5.5. Indien Besteller na de eerste van de maand en voor de Big Send Out in het midden van de maand een Goodiebox bestelt, wordt het bedrag afgeschreven zodat Goodiebox de meest recente box kan bezorgen. Ongeveer een week na de bezorging wordt het bedrag voor de eerstvolgende nieuwe box afgeschreven en deze wordt daarna na 7 dagen verzonden.

5.6. Bij een niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt het bestelde product niet geleverd.

5.7. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Goodiebox gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen.

5.8. Facturen en betalingsherinneringen worden door Goodiebox uitsluitend elektronisch aangeboden.

5.9. Het door Goodiebox te domiciliëren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de domiciliëring betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door Goodiebox te domiciliëren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de domiciliëring betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te domiciliëren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.


6. Goodiepoints systeem

6.1. Besteller kan Goodiepoints verzamelen door het beoordelen van producten binnen een maand na het ontvangen van de Goodiebox en het uitnodigen van vrienden. De punten kunnen worden gebruikt voor de aankoop van maandelijkse Goodieboxen in het geval van 333 punten of voor een (gedeeltelijke) betaling van een Limited uitgave van Goodiebox.

6.2. De waarde van 1 Goodiepoint is 0,06 eurocent.

6.3. Na het verzamelen van 333 punten kunnen de punten door Besteller worden ingezet voor één gratis maandelijkse Goodiebox. Dit dient vóór de dag van de eerstvolgende betaling te worden gedaan op de Goodiebox profielpagina van Besteller. Alleen dan zullen de punten voor de eerstvolgende box worden gebruikt.

6.4. Goodiepoints kunnen ook worden ingezet bij de aankoop van een limited edition van Goodiebox om een gedeelte of het gehele bedrag te betalen. Dit dient te worden gedaan tijdens de bestelling van de limited uitgave, voordat de betaalgegevens worden ingegeven.

6.5 De persoonlijke Goodiebox HappyInvite link, is bedoeld om nieuwe, betalende klanten te werven via eigen ingezette kanalen. De Goodiebox kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de merknaam Goodiebox en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.

6.5a Bij het gebruik van de HappyInvite link voor het opstarten van een nieuw abonnement, ontvangt de Besteller, waaraan de link is gekoppeld direct en automatisch 333 Goodiepoints. Deze dienen zoals beschreven in punt 6.3. te worden ingezet door de Besteller voor een gratis box.

6.5b Voor de HappyInvite actie geldt een limiet van 12 succesvolle uitnodigingen. Na deze limiet vervallen de voorwaarden van de HappyInvite actie en ontvangt de Besteller 100 Goodiepoints per succesvolle uitnodiging.


7. Bezorgtermijn

7.1. Besteller ontvangt na het volledig voltooien van de Bestelprocedure de Goodiebox binnen 3-5 werkdagen op het door Besteller ingevulde adres.

7.2. De maandelijkse bezorging zal plaatsvinden in het midden van de maand. De Website en bevestigingse-mails zullen dit aantonen.

7.3. Indien Besteller voor de eerste van de maand een Goodiebox bestelt, wordt de meest recente box binnen 3-5 werkdagen bezorgd. De eerstvolgende box wordt daarna met Big Send Out rond het midden van de maand bezorgd.

7.4. Indien Besteller na de eerste van de maand een Goodiebox bestelt en voor het midden van de maand, wordt eerst de meest recente box bezorgd. Daarna zal ongeveer twee weken erna de nieuwe Goodiebox bezorgd worden. De volgende boxen zullen met de Big Send Out worden verzonden.

7.5 Indien Besteller een Limited Edition box of extra box bestelt, wordt het bestelde product zo snel mogelijk bij Besteller bezorgd. Besteller ontvangt na aanschaf een bevestigingsmail. Besteller ontvangt een Track & Trace code van de leveringsdienst op het moment dat de bestelling verzonden is.

7.6 Rondom nationale feestdagen kan de leveringstermijn langer zijn.


8. Beëindiging contract

8.1. Besteller kan de overeenkomst ten allen tijde tijdelijk onderbreken, de door Goodiebox aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen.

8.2. Besteller kan het abonnement volledig stopzetten of pauzeren door een e-mail te sturen naar de klantendienst van Goodiebox via [email protected] Goodiebox stuurt vervolgens een email terug met welke stappen moeten worden ondernomen door Besteller om het abonnement op te zeggen of te pauzeren.8.3. Bij een pauzering zal Goodiebox de overeenkomst tijdelijk onderbreken voor een periode van 1,2 of 3 maanden. De domiciliëringen zullen niet worden ingezet voor de door de Besteller aangegeven maanden en deze boxen zullen niet worden verstuurd. Aan het einde van de pauzeperiode wordt het abonnement automatisch voortgezet en de domiciliëring ingezet voor de in de volgende maand te ontvangen box. Bij een pauzering van het abonnement behoudt Besteller de volgende voordelen: Goodiepoints worden behouden alsook de speciale toegang tot Limited Editions.

8.3. Bij een algehele opzegging van het lidmaatschap, zal Goodiebox de overeenkomst definitief beëindigen. Dit houdt in dat de gespaarde Goodiepoints verloren gaan en er geen nieuwe domiciliëringen zullen worden ingezet. Andere voordelen van het abonnement, zoals benoemd onder punt 8.3. gaan daarbij ook verloren.

8.4. Bij uitzondering, zoals in geval van technische problemen, kan de Overeenkomst worden beëindigd door Goodiebox. Goodiebox zal het abonnement op verzoek van de Besteller annuleren en een bevestiging sturen naar het door Besteller opgegeven e-mailadres.


9. Activering

9.1. Mocht Besteller op een later tijdspunt het abonnement terug op willen starten, dan kan Besteller het abonnement heractiveren door contact op te nemen met de klantenservice van Goodiebox. De Besteller loopt dan weer mee in het reguliere betaalschema van Goodiebox.

9.2 De Besteller kan ook via zijn/haar profiel het abonnement heractiveren. De betalingen lopen in dat geval zoals bij een nieuw lidmaatschap. Het verloop van deze betalingen staat beschreven in punt 5.3 en 5.4 van de voorwaarden.


10. Cadeaubon

10.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Goodiebox uitgegeven cadeaubonnen die worden verkocht op de Website.

10.2. Na het bestellen van een cadeaubon zal de besteller een aankoopbevestiging via mail ontvangen. Daarbij toegevoegd vindt de Besteller een bijlage met een unieke code. Iedere cadeaubon met unieke code wordt slechts één maal verschaft. Alleen originele cadeaubonnen, uitgegeven door Goodiebox, kunnen worden gebruikt.

10.3. De Besteller van de cadeaubon kan in een periode van twee weken zijn/haar aankoop retourneren. Het geld wordt teruggegeven als de cadeaubon niet is ingewisseld door de ontvanger.

10.4. Om een cadeaubon te gebruiken dient de ontvanger van de cadeaubon de code te activeren via www.mygoodiebox.be/redeem.

10.5. De ontvanger van de cadeaubon kan de cadeaubon niet inwisselen voor geld.

10.6. De ontvanger van de cadeaubon kiest tijdens het activeren van de cadeaubon op www.mygoodiebox.be/redeem welke box als eerste te ontvangen: de meest recente, of de aankomende Goodiebox. De andere boxen volgen automatisch. De boxen die verkregen worden door middel van een cadeaubon, zijn niet retourneerbaar.

10.7. Een cadeaubon heeft niet dezelfde voordelen als een lidmaatschap.

10.7.1. Een cadeaubon werkt niet in combinatie met andere acties. Dit heeft betrekking op kortingsacties en acties met welkomstproducten.

10.7.2. Bij een cadeaubon is er niet de mogelijkheid om de producten uit de boxen te beoordelen en op die manier Goodiepoints te verzamelen.

10.7.3. De ontvanger van een cadeaubon heeft geen exclusieve toegang tot Limited Editions.

10.8. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden. In het geval de ontvanger van de cadeaubon een actief abonnement heeft bij Goodiebox, dient deze door de ontvanger te worden gepauzeerd voor de duur van de cadeaubon door contact op te nemen met de klantendienst van Goodiebox.

10.9. Het is niet toegestaan Goodiebox cadeaubonnen of de werking te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.

10.10. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handelingen wordt geregistreerd en leiden ertoe dat het gebruik van Goodiebox cadeaubonnen wordt ontzegd.

10.11. De cadeaubonnen mogen op geen enkele wijze worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor de cadeaubonnen zijn uitgegeven.


11. Limited Editions

11.1. Goodiebox brengt bij gelegenheid speciale uitgaves van Goodiebox uit. Deze Limited Editions hebben een beperkte voorraad en zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

11.2. Besteller is zelf aansprakelijk voor het bestellen van de box. Goodiebox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het mislukken van de bestelling.

11.3. De aansprakelijkheid van Goodiebox in het geval van de Limited Editions is hetzelfde als voor de maandelijkse Goodiebox. De aansprakelijkheid staat toegelicht in punt 11.


12. Herroeping

12.1. Bij de aankoop van Goodiebox heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Dit opzegtermijn moet altijd minimaal zeven werkdagen omvatten.

12.2. Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of zij het product wenst te behouden. Indien Besteller van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Goodiebox retourneren conform de door Goodiebox gegeven instructies.

12.3. Besteller oefent het herroepingsrecht uit door contact met Goodiebox op te nemen voor het verstrijken van de annuleringstermijn en door het Goodiebox-product op kosten van Goodiebox te retourneren. Besteller kan contact met de klantendienst opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].

12.4. Indien Besteller gebruik maakt van het herroepingsrecht, betaalt Goodiebox het betaalde bedrag terug in overeenstemming met ons retourbeleid (zie punt 10 hieronder).


13. Klachtenregeling

13.1. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Besteller contact op met Goodiebox, welk contact telefonisch, schriftelijk en per e-mail kan. Goodiebox staat altijd klaar om te luisteren naar de klacht van Besteller.

13.2. In geval van defect of missende producten in de Goodiebox, zal Goodiebox de klacht onderzoeken en de Besteller binnen 14 dagen contacteren. Indien Goodiebox een vervangend product heeft zal Goodiebox deze aanbieden aan de Besteller.

13.3. Mocht Goodiebox een nieuwe box moeten verzenden, omdat wijzigingen niet voor de 1e dag van de maand zijn doorgegeven, of omdat de Besteller de box niet heeft kunnen ophalen, dan zal Goodiebox de Besteller 6,90 euro in rekening brengen voor het opnieuw verzenden voor de box. De Besteller mag er ook voor kiezen om het betaalde bedrag voor de box retour te krijgen.


14. Retour betaling

14.1. Indien de Besteller het Product wenst te retourneren, neemt de Besteller contact op met de klantenservice van Goodiebox, die de instructies voor retournering zal verstrekken. Zodra Besteller het Goodiebox-product retourneert na het uitoefenen van het herroepingsrecht (zie punt 9 hierboven), zal Goodiebox het bedrag binnen 14 dagen vanaf dat het retour product is ontvangen restitueren, mits de instructies voor retournering, verstrekt door Goodiebox, zijn opgevolgd.

14.2. Goodiebox betaalt het geld terug met dezelfde betaalmethode die Besteller gebruikt heeft om te betalen.


15. Aansprakelijkheid

15.1. Goodiebox is niet aansprakelijk voor het falen of voor vertragingen bij het nakomen van hun verplichtingen onder een abonnement wanneer dit is veroorzaakt door gebeurtenissen buiten hun controle (overmacht).

15.2. Onder overmacht valt elke actie, gebeurtenis of ongeval buiten de controle van Goodiebox. Dit omvat het volgende:

15.2.1. Stakingen, uitsluitingen of andere professionele acties;

15.2.2. Burgerlijke onrust, rebellie, invasies, terroristische aanslagen of dreiging van terroristische aanvallen, oorlog of dreiging van een oorlog;

15.2.3. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, epidemieën of andere natuurrampen;

15.2.4. Onmogelijk gebruik van spoorwegen, luchtvervoer, auto of ander openbaar of particulier vervoer;

15.3. De diensten voor de overeenkomst worden geacht op te schuiven voor een periode waarin het geval van overmacht aan de gang is. Goodiebox zal inspanning leveren om de overmachttoestand te beëindigen of een oplossing te vinden waarbij de abonnementsservice, ondanks de overmacht, alsnog uitgevoerd kan worden.


16. Ruil community

16.1. Goodiebox is eigenaar van en beheert de Goodiebox Ruil Community op Facebook. Goodiebox behoudt zich het recht berichten te weigeren als deze in strijd zijn met de gepubliceerde richtlijnen en leden te verwijderen en/of blokkeren in geval van ongepast gedrag.

16.2.Participatie in de Goodiebox Ruil community is geheel op eigen risico. Goodiebox is niet aansprakelijk voor handelingen die in de Ruil community plaatsvinden.


17. Websites van derden

17.1. De Website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door partners, adverteerders, gelieerde ondernemingen of andere derde partijen. Goodiebox is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites of de goederen of diensten die daar worden aangeboden.


18. Intellectuele Eigendommen

18.1. Goodiebox is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en alle materialen die op de website worden geplaatst. Deze rechten en materialen zijn auteursrechtelijk beschermd.

18.2. Het is toegestaan om een kopie of download van pagina’s op de website af te drukken voor persoonlijk gebruik. Echter, het gebruik van een deel van ons auteursrechtelijk beschermd materiaal voor commerciële doeleinden, zonder een licentie van Goodiebox of hun licentiegevers, is niet toegestaan.

18.3. Zodra Besteller staat ingeschreven, verkrijgt Goodiebox het onherroepelijk recht om te citeren uit opmerkingen over Goodiebox, Goodiebox-producten en/of abonnementen die Besteller op de website, blog of social media vermeldt.


19. Wijzigingen

19.1 Goodiebox behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.


20. Geschillen en Toepasselijk Recht

20.1. Op alle verbintenissen tussen Goodiebox en de Besteller is Belgisch recht van toepassing.

  Loading...

Even geduld...